Bezpieczniejsze transakcje?Użytkownik autoryzowany Oferty i profile użytkowników oznaczone tym znaczkiem informują, że dany użytkownik poddał się procedurze weryfikacji i jego szczegółowe i zweryfikowane dane pojawią się w szczegółach zawartej z nim transakcji. Zawieranie transakcji z użytkownikami autoryzowanymi gwarantuje, że strony transakcji nie są anonimowe.

Proces autoryzacji jest bardzo prosty ale skuteczny. Zainteresowanych użytkowników zachęcamy do zapoznania się z odpowiednimi informacjami znajdującymi się w sekcji Pulpit. Z myślą aby korzystanie i zawieranie transakcji w naszym serwisie było bezpieczne i satysfakcjonujące dla wszystkich stron podjęliśmy decyzję, że transakcje wymiany mogą zawierać tylko użytkownicy autoryzowani.