PRZEGLĄD OKRESOWY (obowiązkowy) regałów magazynowych, ocena uszkodzeń i zagrożeń, oferta naprawy uszkodzeń, oferta uzupełnienia oznaczeń regałów i oznaczeń poziomych w magazynie

Odsłon oferty: 1735
Data dodania: 2013-04-23 08:42:41
Użytkownik:

ARMAG
0 / 0 / 0
150.00 PLN

Podstawowy sposób dostawy


Koszt przeglądu zależny od pojemności instalacji (podana cena dotyczy instalacji do 100 pjł), koszt dojazdu zależny od lokalizacji magazynu. Koszty naprawy i uzupełnień uzależnione od zakresu prac.


Koszt dostawy pokrywa kupujący!

Przedmiotem oferty jest:
1. Przegląd okresowy (obowiązkowy) regałów magazynowych
Zgodnie z art. 207 Ustawy z dn. 26.06.1974r. – Kodeks Pracy (tekst jedn. DZ.U. z1998 Nr 21 poz. 94 z póź. zm.), pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie pracy. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. i z dn. 14.03.2000r. oraz Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002r. zobowiązują pracodawcę do zapewnienia systematycznej kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz ustalania sposobów rejestracji nieprawidłowości i metod ich usuwania. Obowiązki te dotyczą również urządzeń do składowania towarów, w tym regałów magazynowych. Obowiązek okresowych kontroli stanu konstrukcji regałów (bieżące – realizowane przez pracodawcę i okresowe – zgodnie z wytycznymi producenta) regulowany jest przez znowelizowana normę PN-EN 15635:2010.
Zakres przeglądu regałów obejmuje: kontrolę oznaczenia regałów, kontrolę wizualną instalacji (widoczne pęknięcia, ugięcia, przemieszczenia) i jej kompletność (śruby kotwiące, zabezpieczenia, śruby stężeń), kontrolę stanu słupów nośnych i wartości odchylenia słupów ram (losowo), kontrolę stanu belek nośnych (ugięcia, uderzenia) oraz analizę miejsc odkładczych i korytarzy roboczych, analizę zagrożeń i konieczność stosowania osłon i odbojów.
Przegląd obejmuje zgodność z normami: PN-M-78320:78; PN-M-78321:88; PN-M-78322:89; PN-EN15635:2010.

2. Uzupełnienie oznakowań regałów (tabliczki regałowe, oznaczenia nośności), uzupełnienie oznakowań poziomych (linii ostrzegawczych), wymiana uszkodzonych elementów instalacji (słupy, przewiązki, belki), uzupełnienie instalacji o osłony słupów i ram.


Tagi: Naprawa, serwis Firma i usługi przegląd, inspekcja regałów

Zobacz inne oferty ARMAG...
Powrót do listy ofert...