Korespondencja w sprawie oferty:

Wielokrotna wiza białoruska biznesowa.

 
 

Pomożemy szybko i profesjonalnie uzyskać białoruską wielokrotną wizę biznesową. Wystarczy, że dostarczysz do BP AREATOUR niezbędne dokumenty. Pomożemy wypełnić wniosek. Koszt samej wizy wynosi: 150 euro.
a) oryginał podania od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym adresowane do Wydziału Konsularnego Ambasady (wzór jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś www.mfa.gov.by);
b) wypis (oryginał) z Rejestru państwowego Osób Prawnych oraz Przedsiębiorców Indywidualnych Republiki Białoruś
o rejestracji firmy białoruskiej;
c) kopię umowy (kontraktu lub ugody o współpracy) pomiędzy firmami poświadczoną pieczątką ze strony białoruskiej osoby prawnej lub firmy zagranicznej;
d) dokument potwierdzający fakt pracy obcokrajowca w firmie, która zawarła umowę z białoruską osobą prawną, wystawiony na druku firmowym ze strony firmy zagranicznej oraz podpisany przez osobę jej zarządzającą. (oryginał).

Szczegóły: http://www.areatour.pl/1,2,11,27,wizy-na-bialorus.html

Twoje pytanie do użytkownika AREATOUR

Adres email. Podaj adres email do kontaktu z Tobą.