Regulamin serwisuI. Postanowienia ogólne.

1.Serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://aledil.pl (zwany dalej aledil.pl) jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich lub podmiotów gospodarczych.

2.Rozpoczęcie z korzystania z serwisu aledil.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3.Przedmiotem działalności serwisu aledil.pl jest:
- prezentacja ofert dodawanych przez zarejestrowanych użytkowników serwisu,
- umożliwienie składania ofert zakupu przedmiotu ofert dodanych przez zarejestrowanych użytkowników serwisu.

II. Korzystanie z serwisu.

1. Przedstawienie swojej propozycji ceny dla przedmiotu oferty w celu dokonania jego zakupu wymaga rejestracji w serwisie.

2. Dodawanie ofert do serwisu wymaga rejestracji w serwisie.

3. Na etapie rejestracji koniczne jest podanie niezbędnych danych rejestracyjnych.

4. Podane na etapie rejestracji informacje nie będą publikowane w serwisie. Informacje udostępniane są tylko wzajemnie stronom zawartych transakcji kupna-sprzedaży.

5. Zarejestrowany użytkownik serwisu może dodać dowolną ilość ofert.

6. Serwis aledil.pl nie odpowiada za przedmiot zamieszczonych ofert oraz za wywiązywanie się z zawartych transakcji kupna-sprzedaży przez strony tych transakcji.

7. Serwis aledil.pl nie odpowiada za skutki i następstwa wykorzystania lub skorzystania z przedmiotu ofert zamieszonych w serwisie.

8. Serwis aledil.pl nie pobiera opłat ani prowizji za dodawanie ofert oraz zawieranie transakcji sprzedaży.

III. Postanowienia końcowe.

1. We wszystkich sprawach nie uregulowanych ninijeszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

2. Regulamin serwisu aledil.pl obowiązuje do czasu jego zmiany, która może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu zarejestrowanych użytkowników serwisu.

3. Właścicielem serwisu jest E-Prom.

 

Informacje...Jak działa aledil.pl?

Jak skorzystać z wybranej oferty?

Jak zamieścić swoje oferty?

Bezpieczniejsze transakcje?

Reusing, recycling, wspierasz?

Właściciel serwisu - współpraca

Regulamin serwisu


Mapa strony
Kontakt z administracją serwisu
Zaloguj się!
Zarejestruj się!